Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Sihtgrupp: üle 50-aastased vähese digipädevusega ja vähese riigikeeleoskusega elanikele (kursuse õppekeel on vene keel).

Tutvu õppekavagaHaapsalu_RY_arvuti_kasutamine

Toimumise aeg: 26.09.- 9.12.2018, kolmapäeviti. Grupp alustab vähemalt 9 inimese registreerumisel.

Koolitaja: Natalja Vizgalina