Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Sihtgrupp: üle 50-aastased vähese digipädevusega ja vähese riigikeeleoskusega elanikele (kursuse õppekeel on vene keel).

Tutvu õppekavagaHaapsalu_RY_arvuti_kasutamine

Toimumise aeg: 5.11.-5.12.2018, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 11-13.30.

Koolitaja: Tarvo Pikkaro
Kohad on täitunud!