Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Sihtgrupp: üle 50-aastased vähese digipädevusega ja vähese riigikeeleoskusega elanikele (kursuse õppekeel on vene keel).

Tutvu õppekavagaHaapsalu_RY_arvuti_kasutamine

 Toimumise aeg:  E ja K kl 15.00-17.30. Eeldatava alguse aeg on aprillikuu lõpp. Grupp alustab vähemalt 9 inimese registreerumisel.
 Koolitaja: Natalja Vizgalina