GRUPP ON TÄITUNUD!

Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Koolitus toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames.

Koolitus on tasuta!

Tutvu õppekavaga: Oppekava_AKS_ arvuti_veidi_oskajatele_Läänemaa

Koolituse sihtgrupp:

  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
  • vähemalt 55-aastased hõivatud
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine.

Toimumise aeg ja maht: 1.10 – 30.11.2018, E ja K kl 10-12.30. Kokku on 32 tundi auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö puudub.

Koolitaja: Tarvo Pikkaro.