GRUPP ON TÄITUNUD!

Eesti Vabaharidusliidu projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames toimuvate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Eesti keele algkursusele on oodatud huvilised, kel puuduvad varasemad teadmised eesti keelest ja vajavad õpet täiesti algusest.

Tutvu õppekavaga: HRÜ_eesti_keel_A1

Sihtgrupp: Vähese riigikeeleoskusega elanikud. Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed; ƒmadala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad.

Toimumise aeg ja maht: Kursus alustab juhul, kui grupis on vähemalt 12 osalejat. Kokku 48 auditoorset tundi. Kursus algab 25.09.2018. Kursus toimub teisipäeviti kl 17.30-20.

Kursus on tasuta! 

Koolitaja: Olga Leppiko. Olga õpetab eesti keelt teise keelena alates aastast 1995.

На курсы ждём всех тех, кто интересуется эстонским языком, не имеют предварительных знаний эстонского языка и которым нужно учиться с самого начала.

Ознакомься с учебной программой: эстонский язык A 1 Целевая группа: люди с небольшим знанием или с отсутствием знаний государственного языка. Малообеспеченные люди, люди с минимальной заработной платой. Люди в возрасте 55-64 лет с низким уровнем образования, экономически неактивные люди, а также молодые люди с низким уровнем образования.

Время и объем занятий: В группе не менее 12 участников. Всего 48 часов аудиторной работы. Курс бесплатный!

Lisainformatsioon: Liidia Taratuhhina, liidia.taratuhhina@hru.ee, tel 5520061