Koolitus projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS)

Kursus on tasuta! 

Tutvu õppekavaga: Oppekava_AKS_eesti_keel_A2_Läänemaa

Sihtgrupp:

  • kõik põhi- või keskhariduseta mitte-eestlased
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad mitte-eestlased
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed venelased jm rahvustest mitte-eestlased
  • kutsehariduseta mitte-eestlased
  • riigikeeleoskuseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine. Peale registreerimist võetakse Teiega ühendust ja täpsustatakse sihtgruppi kuulumist ning kinnitatakse või ei kinnitata võimalust osaleda kursusel.

Toimumise aeg ja maht: 18.02.-22.04.2019, esmaspäeviti kl 17.30-20.

Koolitaja: Olga Leppiko. Olga õpetab eesti keelt teise keelena alates aastast 1995.

Lisainformatsioon: Liidia Taratuhhina, liidia.taratuhhina@hru.ee, tel 5520061

REGISTREERI KURSUSELE!