Eesti Vabaharidusliidu projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames toimuvate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. 

Haapsalu Rahvaülikoolis algavale eesti keele A2 taseme kursusele on oodatud huvilised, kel on olemas vähesed teadmised eesti keelest. Kursus on tasuta! 

Tutvu õppekavaga: HRÜ_eesti_keel_A2

Sihtgrupp: Vähese riigikeeleoskusega elanikud. Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed; ƒmadala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad.

Toimumise aeg ja maht: 48 auditoorset tundi. Teisipäeviti kl 17.30-20.15. Erandkorras 10.04 tund ei toimu ja tehakse tund järgi 18.04.

Koolitaja: Erika Ulla: Erika on lõpetanud Tallinna Ülikooli ning on eesti keele kui teise keele ja kultuuriloo õpetaja. Täiendkoolitusena Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis omandanud ka põhikooli inglise keele õpetaja kvalifikatsiooni. Ta on samuti LAK koolitaja (lõimitud aine- ja keeleõppe koolitaja). Erika on olnud eesti keele ja erinevate ainete (eesti keeles) õpetajaks Haapsalu Nikolai Koolis (venekeelne kool) alates 1994.aastast. Hetkel töötab SA Innove, kus aitab ja toetab venekeelseid koole üleminekul eestikeelsele aineõppele.

Lisainformatsioon: Liidia Taratuhhina, liidia.taratuhhina@hru.ee, tel 5520061

REGISTREERI KURSUSELE!