GRUPP ON TÄITUNUD!

Eesti Vabaharidusliidu projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames toimuvate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Tutvu õppekavaga: HRÜ_eesti_keel_B1

Sihtgrupp: Vähese riigikeeleoskusega elanikud; vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed; ƒmadala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad.

Toimumise aeg ja maht: Esmaspäeviti kl 17.30-20. Kursus algab 24.09.2018.

Kursus on tasuta!

Koolitaja: Olga Leppiko. Olga õpetab eesti keelt teise keelena alates aastast 1995.