Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Koolitus on mõeldud…

 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed,
 • 55–64-aastased töövõimetuspensionärid;
 • vähemalt 45-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad;
 • üldkeskharidusega elanikud;
 • kõrgharidusega lihttöölised.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja…

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist ja toimub kevadpoolaastal 2019. 

 • I moodul (16 ak/h) – oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine: muudatused; oma soovide ja vajaduste tundmine; avatus ja paindlikkus; sihtide ja eesmärkide kaardistamine ja seadmine; eesmärkidele pühendumine; võimalused elukestvas õppes osalemiseks.

Toimumise ajad: Neljapäeviti kell 10-13:15 – 28.02, 07.03, 14.03, 21.03

 • II moodul (16 ak/h) – kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd: hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös; mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd; minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus; kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes; minu roll meeskondades; enesehindamine meeskonnaliikmena.

Toimumise ajad: Neljapäeviti kl 10-13.15 – 28.03, 4.04, 11.04, 18.04

 • III moodul (16 ak/h) – tulemuslik mõjutamine: erinevate mõjutamisviiside (sundimine, veenmine, sisendamine) kasutamine; mõjutamine vs manipuleerimine; veenev eneseesitlus.
Toimumise ajad: Neljapäeviti kl 16-19.15 – 25.04, 2.05, 9.05, 16.05.
Koolitus on tasuta! Kohustuslik on osavõtt kõikidest moodulitest, kokku 48 ak/h. 

Koolitajad: I ja II moodul – Liina Viiret, TLÜ Haapsalu kolledžis õpetab õppimisega ja uurimistööde koostamisega seotud aineid. III moodul – Mare Tereping, enesearenguteemaliste koolituste õpetaja.

REGISTREERI KOOLITUSELE!