Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Koolitus on mõeldud…

 • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed,
 • 55–64-aastased töövõimetuspensionärid;
 • vähemalt 45-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad;
 • üldkeskharidusega elanikud;
 • kõrgharidusega lihttöölised.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja…

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist ja toimub sügispoolaastal 2018. 

 • I moodul (16 ak/h) – oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine: muudatused; oma soovide ja vajaduste tundmine; avatus ja paindlikkus; sihtide ja eesmärkide kaardistamine ja seadmine; eesmärkidele pühendumine; võimalused elukestvas õppes osalemiseks.
 • II moodul (16 ak/h) – kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd: hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös; mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd; minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus; kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes; minu roll meeskondades; enesehindamine meeskonnaliikmena.
 • III moodul (16 ak/h) – tulemuslik mõjutamine: erinevate mõjutamisviiside (sundimine, veenmine, sisendamine) kasutamine; mõjutamine vs manipuleerimine; veenev eneseesitlus.
Toimumise ajad:
 • 02.10, kl 17.30-20.00
 • 10.10, kl 17.30-20.00
 • 13.10, kl 10.00-15.30
 • 23.10, kl 17.30-20.00
 • 27.10, kl 10.00-15.30
 • 10.11, kl 10.00-15.30
 • 14.11, kl 17.30-20.00
 • 21.11,  kl 17.30-20.00
 • Lisaks veel 2 korda

Koolitus on tasuta! Kohustuslik on osavõtt kõikidest moodulitest, kokku 48 ak/h. 

Koolitaja: Mare Tereping on pedagoogikamagister, psühhodraama lavastaja ja grupipsühhoterapeut, elukestev õppija. Koolitajana on Mare tegutsenud 15 aastat, peamiselt haridusvaldkonnas ja järgmistel teemadel: koostöö-ja suhtlemisoskused, efektiivne enesekehtestamine, enesejuhtimine, inimese elukaare olulised tähised, elukestva õppe võimalused, pedagoogika, andragoogika, gerogoogika. Hetkel töötab Mare koolijuhina, algajate õpetajate juhina Tallinna Ülikoolis ja juhendab psühhodraamagruppi.

REGISTREERI KOOLITUSELE!