Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Tutvu õppekavaga: EÕ_Õppekava_HRÜ_Terves kehas terve vaim_2019

Sihtgrupp:

  • keskhariduseta inimesed
  • erialase hariduseta inimesed,
  • aegunud kvalifikatsiooniga inimese (Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal).

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks õppija analüüsib end õppijana, teab kuidas ennast iseseivalt edasi arendada ja kus õppida.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

  • teab erinevatel tasemetel õppimise võimalusi;
  • tunneb suhtlemise ja meeskonnas töötamise aluseid;
  • analüüsib ennast õppijana ja valib endale sobivad õpimeetodid;
  • teab kuidas tasakaalustada õppeperioodil oma vaimset väsimust füüsilise tegevusega.

Õppe sisu ja maht: Kokku 18 ak/h, millest 9 ak/h on seotud ajajuhtimise, suhtlemisoskuste, meeskonnatöö ning õppimisoskustega ja õppimisvõimalustega seotud õppepäevad ja 9 ak/h on seotud tervisekäitumise, liikumise ja toitumisega seonduvad õppepäevad (sh praktilised tunnid).

Toimumise ajad: 5, 19, 26 oktoober, kl 10-15.30 (paus 30 min kl 13-13.30).

Koolitajad: Heli Kaldas, Mailiis Tammeveski.

REGISTREERI KOOLITUSELE!