Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Koolitus toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames.

Koolitus on tasuta!

Tutvu õppekavaga: Oppekava_AKS_vene_keel_A2_Läänemaa

Koolituse sihtgrupp:

  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
  • vähemalt 55-aastased hõivatud
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Toimumise aeg ja maht: 27.02.-8.05.2018, kolmapäeviti kl 17.30-20. Kokku 40 tundi, millest 30 on auditoorset ja 10 iseseisva töö tundi.

Koolitaja: Tiiu Soostar.  Tiiu on lõpetanud 1984. aastal Tartu Ülikooli vene filoloogia, vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala. Tiiu on töötanud kogu oma elu vene keele õpetajana ja nende aastate jooksul on Tiiu olnud kolm korda aasta õpetaja. Viimasel viiel aastal õpetab ta vene keelt Läänemaa Ühisgümnaasium.

REGISTREERI KURSUSELE!