Arvuti ja nutiseade igapäevaste kaaslastena

Koolitus viiakse läbi koostöös Eesti Vabaharidusliiduga ja toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Tutvu õppekavaga: Arvuti ja nutiseade igapäevaste kaaslastena

Koolituse sihtgrupp:

  • üle 50-aastased vähese digipädevusega ja vähese riigikeeleoskusega elanikud
  • nii töötavad kui mittetöötavad elanikud, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud)
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed

Õppe alustamise tingimused: sihtgruppi kuulumine ning arvuti ja nutiseadme kasutamise oskus algtasemel

Õppe eesmärk: pakkuda arvutiõpet, mis toetab igapäevaelu suhtlust ning võimaldab paremini toime tulla igapäevases ja tööelu asjaajamises

Toimumise aeg ja maht: 05.10.-28.10.2020 esmaspäeviti ja kolmapäeviti. 05.10-26.10 toimuvad tunnid kell 10-13.15 ja 28.10 toimub tund kell 10-11.30. Kokku on 30 tundi auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas.

Koolitaja: Tarvo Pikkaro 2003. a. lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö erialal. Täiskasvanuid olen koolitanud alates 2008. aastast, olles läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse. Läbiviidud kursused: arvutiõpe algajatele nii eesti kui vene keeles, excel algajatele ja edasijõudnutele, nutiseadmete kasutamine, majandusaasta aruande koostamine, projektide koostamine ja läbiviimine. Praegu töötan Sotsiaalhoole Ühingu täiskasvanute varjupaigas ja olen ühingu juhatuse liige. Arvutiga töötan alates 2004. aastast, 2015 – 2018 õppisin Haapsalu Kolledžis rakendusinformaatikat, ained läbisin täies mahus, tegemata jäi lõputöö.

Registreerumine on selleks korraks lõppenud. Tervitame huvilisi teistel rahvaülikooli kursustel.