SA Tartu Rahvaülikool viib alates 1. septembrist  2018 kuni 2020. aasta lõpuni ellu projekti  „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS).  Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine.

Projekti partneriteks on Haapsalu Rahvaülikool, Pärnu Rahvaülikool, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ Abja Koolituskeskus, Ontika Koolituskeskus, Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia ja MTÜ Võluvõru.  Koos partneritega on kavas ellu viia elanike võtmepädevuste arendamise koolitused Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

Koolituste sihtgrupiks on seni elukestvas õppes vähe osalenud täiskasvanud elanikud, kellel on madal haridustase ja puudub erialane ettevalmistus. Kavas on arvuti-, keele- ja tulemusliku mõjutamsie-loova probleemilahenduse koolitused, mis viiakse läbi kõigis maakondades ühtsete õppekavade alusel.  Koolitusi on 12 maakonnas planeeritud kokku 90 ja täienduskoolitustel osalema oodatakse 900 täiskasvanut.

Lisaks toimuvad koolitused ka vabahariduslike koolitusasutuste koolitajatele  ja töötajatele, kellele pakutakse koolitusi madalama konkurentsivõimega õppijate kaasamisest ja motiveerimisest, erivajadustega inimeste õpetamise eripäradest ning täiskasvanute koolitamisest.

Projekti kogumaksumus on 249 998,44 eurot. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: projektijuht Ena Drenkhan, tel 53486443