Pärast eriolukorda jätkub koolitus 25. mail ning kohtutakse järgmistel esmaspäevadel ja kolmapäevadel: 25.05, 27.05, 01.06, 03.06 ja 08.06. Koolitus toimub ruumis 106 kell 10-13.30. 

Turvalisuse kaalutlustel ei ole grupis üle 10 inimese. Oleme klassi ümber paigutanud selliselt, et õppijad saaksid üksteisest turvaslises kauguses istuda ning palume ka osalejatel endil teiste õppijatega vahemaad hoida. Käte desinfitseerimiseks vajaliku vahendi leiate koridorist ning kuigi maski kandmine ei ole kohustuslik, on see tervitatav. 

Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga ja toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Tutvu õppekavaga: Arvuti algajatele ja veidi oskajatele AKS

Koolituse sihtgrupp:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine. Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks).

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab interneti kasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti ja ID kaardi teenuseid.

Toimumise aeg ja maht: 04.03.-11.03 ja 25.05-08.06.2020, kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kel 10-13.30. Kokku on 32 tundi auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö puudub.

Koolitaja: Tarvo Pikkaro

Kursusele registreerumine on lõppenud. Uusi huvilisi ootame juba sügispoolaasta kursustele.