Koolitus viiakse läbi koostöös Eesti Vabaharidusliiduga ja toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames. Projekti koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Eesti keele algkursusele on oodatud erineva emakeelega huvilised, kel puuduvad varasemad teadmised eesti keelest ja vajavad õpet täiesti algusest.

Tutvu õppekavaga: HRÜ_eesti_keel_A1

Sihtgrupp: Vähese riigikeeleoskusega elanikud. Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed; madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad.

Toimumise aeg ja maht: 19.05-30.06.2020 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-20.45 (23.06 tundi ei toimu.) Kokku 48 auditoorset tundi.

Kursus alustab juhul, kui grupis on 10 osalejat.

Koolitaja: Tiiu Mihelson. Tiiu on omandanud Tallinna Ülikoolis ja selle eelkäijates pedagoogika ja algõpetuse, põhikooli inglise keele õpetaja ning haridustehnoloogi erialad. Täiskasvanutele on ta õpetanud nii inglise kui eesti keelt, viimast ka projekti “Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019” raames.

***

The course is intended for everybody with little or no previous knowledge of the Estonian language who wish to start learning it from the very beginning. The course is free of charge. 

Target group: People with little or no knowledge of the Estonian language. People working in low-paid positions and/or with low levels of education. Parents with young children.

Time: 19.05.-30.06.2020 on Tuesdays and Thursdays 17.30-20.45 (There are no classes on 23.06). In total, 48 academic hours.

The course will begin with 10 students.

***

На курсы ждём всех тех, кто интересуется эстонским языком, не имеют предварительных знаний эстонского языка и которым нужно учиться с самого начала. Курс бесплатный!

Целевая группа: люди с небольшим знанием или с отсутствием знаний государственного языка. Малообеспеченные люди, люди с минимальной заработной платой. Люди в возрасте 55-64 лет с низким уровнем образования, экономически неактивные люди, а также молодые люди с низким уровнем образования.

Время и объем занятий: 19.05-30.06.2020 по вторникам и четвергам 17.30-20.45 (Нет уроков 23.06). Всего 48 часов аудиторной работы.

В группе 10 участников.