Eesti keel A1.1

REGISTREERU SIIN/ ENROL HERE/ РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ

Eesti keele algkursusele on oodatud erineva emakeelega huvilised, kel puuduvad varasemad teadmised eesti keelest ja vajavad õpet täiesti algusest.

Tutvu õppekavaga: eesti keel A1.1

Toimumise aeg ja maht: 10.02-28.04.2021 kolmapäeviti kell 17.30-20. Kokku 36 auditoorset tundi.

Hind: 164 eurot. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 08.02.2021. Võimalus on maksta kahes osas – esimene makse (82 eurot) 8. veebruariks ja teine makse (82 eurot) 8. märtsiks 2021. Eraisikutel palume maksta kooli kontole; ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Kahes osas maksmiseks või arve soov ja arve saaja rekvisiitide info palun lisada registreerimisel lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Kursus alustab juhul, kui grupis on 8 osalejat. Juhul, kui õppijate arv jääb alla selle, pakume kokkuleppel registreerunutega sama õppemaksu (164 eurot) eest vähem tunde:

  • 6-7 inimest grupis – 30 ak/h
  • 4-5 inimest grupis – 24 ak/h

Koolitaja: Tiiu Mihelson. Tiiu on omandanud Tallinna Ülikoolis ja selle eelkäijates pedagoogika ja algõpetuse, põhikooli inglise keele õpetaja ning haridustehnoloogi erialad. Täiskasvanutele on ta õpetanud nii inglise kui eesti keelt, viimast ka projekti “Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019” raames.

***

The course is intended for everybody with little or no previous knowledge of the Estonian language who wish to start learning it from the very beginning.

Syllabus: eesti keel A1.1

Time: 09.02-27.04.2021 on Tuesdays at 17.30-20. In total, 48 academic hours.

Fee: 164 Euros, to be paid by 08.02.2021. It is possible to pay in two parts – the first instalment (82 Euros) by 8 February and the second instalment (82 Euros) by 8 March 2021. The school’s bank account: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB. If you need us to send your organization an invoice, please indicate that on registration.

The course will begin with a minimum of 8 students. If fewer students enrol, we can offer fewer lessons for the same tuition fee (164 Euros):

  • 6-7 students – 30 academic hours
  • 4-5 students – 24 academic hours

Teacher: Tiiu Mihelson

***

На курсы ждём всех тех, кто интересуется эстонским языком, не имеют предварительных знаний эстонского языка и которым нужно учиться с самого начала.

Учебная программа: eesti keel A1.1

Время занятий: 09.02-27.04.20201 по вторникам 17.30-20. Всего 48 часов аудиторной работы.

Стоимость: 164 евро, оплата до 08.02.2021. Возможна оплата двумя частями: первый взнос (82 евро) до 8 февраля и второй взнос (82 евро) до 8 марта 2021 года. Банковский счет школы: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB. Если вам нужно, чтобы мы отправили вашей организации счет, укажите это при регистрации.

Курс начнется минимум с восьми студентов. Если набирается меньше студентов, мы можем предложить меньше уроков за ту же плату за обучение (164 евро):

  • 6-7 студентов – 30 академических часов
  • 4-5 студентов – 24 академических часа

Преподавательница: Tiiu Mihelson

REGISTREERU SIIN/ ENROL HERE/ РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ