Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga ja toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Tutvu õppekavaga: eesti keel A2 tase

Koolituse sihtgrupp:

  • kõik põhi- või keskhariduseta mitte-eestlased
  • vähetasustatud ametikohtadel töötavad mitte-eestlased
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed venelased jm rahvustest mitte-eestlased
  • kutsehariduseta mitte-eestlased
  • riigikeeleoskuseta inimesed

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja eesti keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel paraneb õppija esmane keeleoskus.

Toimumise aeg ja maht: 18.08.-17.09.2020, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-20. Kokku 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub 10 iseseisva töö tundi.

Kursus viiakse valdavalt läbi eesti keeles, mistõttu on vajalik kursusele tulles algtaseme olemasolu. Õpetaja vene keele oskus on vähene.

Koolitaja: Mari Kald Mari on humanitaarteaduse bakalaureuse kraad Tallinna Ülikoolist, kus ta on hetkel lõpetamas ka magistriõpinguid võõrkeeleõpetaja erialal. Samuti on Marile omistatud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon, tase 6. Põhitööna õpetab Mari inglise keelt, seda 2004. aastast. Eesti keelt on ta võõrkeelena õpetanud 2012. aastast, muuhulgas ka projekti “Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele” raames.

Registreerumine on selleks korraks lõppenud. Tervitame huvilisi teistel rahvaülikooli kursustel.