Eesti keel A2.2

REGISTREERU KURSUSELE SIIN

Ootame kursusele kõiki neid, kes eesti keelt algtasemel juba valdavad ja soovivad nüüd oma keeleoskust täiendada. Koolitus loob eeldused selleks, et selle lõppedes suudab õppija lihtsmate eestikeelsete lausetega nii kõnelda kui kirjutada ning mõista selgete ütluste ja igapäevatekstide põhisisu, et tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades. Kursus viiakse valdavalt läbi eesti keeles, kuid vajadusel saab õpetaja õppijat toetada nii vene kui inglise keeles.

Tutvu õppekavaga: eesti keel A2.2

Toimumise aeg ja maht: 09.02.-27.04.2021, teisipäeviti kell 17.30-20. Kokku 36 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Hind: 164 eurot. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 08.02.2021. Võimalus on maksta kahes osas – esimene makse (82 eurot) 8. veebruariks ja teine makse (82 eurot) 8. märtsiks 2021. Eraisikutel palume maksta kooli kontole; ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Kahes osas maksmiseks või arve soov ja arve saaja rekvisiitide info palun lisada registreerimisel lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Kursus alustab kaheksa registreerunuga. Juhul, kui õppijate arv jääb alla 8 inimese grupis, pakume kokkuleppel registreerunutega sama õppemaksu (164 eurot) eest vähem tunde:

  • 6-7 inimest grupis – 30 ak/h
  • 4-5 inimest grupis – 24 ak/h

Koolitaja: Tiiu Mihelson. Tiiu on omandanud Tallinna Ülikoolis ja selle eelkäijates pedagoogika ja algõpetuse, põhikooli inglise keele õpetaja ning haridustehnoloogi erialad. Täiskasvanutele on ta õpetanud nii inglise kui eesti keelt, viimast ka projekti “Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019” raames.

REGISTREERU KURSUSELE SIIN