Õppe eesmärk on omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades eestikeelses keelekeskkonnas ning valmistada õppijaid ette A2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks. Õpe sobib neile, kes on omandanud algtasemel eesti keele teadmised olles näiteks läbinud mõne koolitusasutuse eesti keele A1 taseme koolituse.

REGISTREERI KURSUSELE!

Tutvu õppekavaga!

Toimumise aeg ja maht: Tunnid toimuvad kolmapäeviti kl 8.30-11.45, 4 ak/h korraga perioodil 1.03.-31.05.2023. Kokku 60 ak. tundi.

Hind: 440 eurot (hind sisaldab õppematerjali). Eraisikutel palume maksta kooli kontole, ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Võimalus on maksta kahes osas: 1.03 (1. makse 220 eurot) ja 1.04 (2. makse 220 eurot). Kahes osas maksta soovijatel palun saata vastava sisuga e-kiri aadressil info@hru.ee. Arvega maksta soovijatel palun lisada registreerumisel arve saaja rekvisiitide info lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Juhul, kui õppijate arv jääb alla 6 inimese grupis, pakume sama õppemaksu (440 eurot) eest vähem tunde:

  • 4-5 inimest grupis – 48 ak/h

Kursuse juhendaja Tiiu Mihelson õpetab eesti keelt alates aastast 2016. Kõrgharidus pedagoogikateadustes ja bakalaureusekraad inglise keele ja kultuuri erialal. Eesti keele õpetamiseks omab Tiiu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud luba keeleoskustasemel A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks. (A1-tasemel luba ei väljastata)