Koolitus viiakse läbi koostöös Eesti Vabaharidusliiduga ja toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ raames. Projekti koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Koolitus on tasuta.

Tutvu õppekavaga: HRÜ_eesti_keel_A2

Sihtgrupp: Vähese riigikeeleoskusega elanikud. Vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed; madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad.

Õppe alustamise tingimused: kuulumine sihtgruppi ja eesti keele valdamine algtasemel (A1)

Toimumise aeg ja maht: 29.09-19.11.2020; teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-20. Kokku 48 auditoorset tundi.

Kursus alustab juhul, kui grupis on vähemalt 12 osalejat.

Koolitaja: Tiiu Mihelson. Tiiu on omandanud Tallinna Ülikoolis ja selle eelkäijates pedagoogika ja algõpetuse, põhikooli inglise keele õpetaja ning haridustehnoloogi erialad. Täiskasvanutele on ta õpetanud nii inglise kui eesti keelt, viimast ka projekti “Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele 2018-2019” raames.

Registreerumine on selleks korraks lõppenud. Tervitame huvilisi teistel rahvaülikooli kursustel.