Eesti keele kursused

EESTI KEEL A1.1 (10. veebruar – aprill 2021)

EESTI KEEL A2.2 (9. veebruar – aprill 2021)

Tähe- ja numbrikombinatsioonid meie keelekursuste nimedes vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemile. Kursuse nimes sisalduv tase on see, mida loodame kursuse lõpuks saavutada. Keeleõppe tasemete kirjeldustega saad tutvuda siin. Oma keeletaseme määramisel võib abiks olla ka enesehindamisskaala.