A Fresh Start: inglise keel taasalustajatele

REGISTREERU KURSUSELE SIIN

Oled inglise keelt kunagi ammu küll õppinud, ent pole seda aastaid kasutanud? Või siis oled pidanud tööl või reisil keelt kõnelema, kuid tegelikult puudub tihti teadmine sellest, kuidas oma lauset arusaadavalt üles ehitada? Kuigi oled keelega veidi kokku puutunud, on siiski tunne, nagu oleksid täielik algaja? Kui jah, siis on see kursus suunatud just Sulle. Töötame A1-tasemel ja kordame üle kõige olulisema sõnavara ja grammatika põhitõed ning loome oma teadmistesse süsteemi. Nii on edaspidi juba veidi julgem suhelda või siis võimalik keelekursusel või omal käel õpet jätkata. Lisaks kontakttundidele teeme veidi ka kodust tööd, et õpitut kinnistada.

Tutvu õppekavaga: A fresh start: inglise keel taasalustajatele

Toimumise aeg ja maht: 17.08-16.09.2020, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18-19.30. Kokku 20 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub 5 tundi iseseisvat tööd.

Toimumise keskkondZoom. Kui õppija on registreerunud ja õppemaksu tasunud, saadame talle 12. augustil vajaliku lingi ja info Zoomi kohtumisega ühinemiseks ning esimesteks kohtumisteks vajalikud õppematerjalid. Seepärast jälgige registreerudes hoolega, et e-posti aadressi õigesti sisestate.

Teemad: mina, minu perekond ja sõbrad, töö ja vaba aeg, elukeskkond, reisimine, poes ja söögikohas, igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid, lihtsa teksti koostamine, blanketi täitmine, põhiarvsõnad, kellaajad, hinnad, nimisõnade mitmus, omamise näitamine, sagedasemad eessõnad, isikulised asesõnad, tegusõna olevik ja minevik

Meetodid: kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaritöö, rollimängud

Hind: 120 eurot. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 10.08.2020. Eraisikutel palume maksta kooli kontole, ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Arve soov ja arve saaja rekvisiitide info palume lisada registreerumisel lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Õppijate arv grupis: 5-6

KoolitajaMari Kald Mari on oma põhitööna täiskasvanutele inglise keelt õpetanud juba 2004. aastast alates. Lisaks juhendab ta vahel ka eesti keele õppijaid ja mõnikord tõlgib. Maril on inglise keele ja kultuuri erialal humanitaarteaduse bakalaureuse kraad Tallinna Ülikoolist ja samas on ta lõpetamas ka magistriõpinguid võõrkeeleõpetajana. Samuti on Marile omistatud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon, tase 6. Mari kirjutab õpetamisest nii: “Täiskasvanutega koos õppimine on minu jaos siiani põnev, arengut võimaldav, rikastav, tihti lõbus ja peaaegu alati häid emotsioone pakkuv. Proovin õpetamiseks leida ikka uusi võtteid ja püüan toimetada nõnda, et õppijad tunneksid end tunnis võimalikult vabalt ning et grupis valitseks õppimist toetav õhkkond.”

REGISTREERU KURSUSELE SIIN