REGISTREERI KURSUSELE!

Tutvu õppekavaga!

Õppima on oodatud keskkooli, kutseõppeasutuse, ülikooli õppijad, kes valdavad inglise keelt A2 tasemel ja soovivad alustada B1 taseme omandamist parema akadeemilise toimetuleku eesmärgil.

Toimumise aeg ja maht: 27.02.-29.05.2023, esmaspäeviti kl 15.00-16.30. Kokku 30 auditoorset tundi (veebikeskkonnas zoom) üks kord nädalas 2 ak/h korraga. Kahel nädalal on kaks õppekorda nädalas ja need korrad lepitakse omavahel kokku õppetöö käigus.

Hind: 220 eurot. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 20.02.2023. Võimalus on maksta kahes osas – 1. makse (110 eurot) 20. veebruariks ja 2. makse (110 eurot) 15. märtsiks 2023. Eraisikutel palume maksta kooli kontole, ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Kahes osas maksmise soov ja/või arve saaja rekvisiitide info palun lisada registreerimisel lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Juhul, kui õppijate arv jääb alla 12 inimese grupis, siis pakume sama õppemaksu (220 eurot) eest vähem tunde:

  • 9-11 in grupis – 24 ak/h
  • 6-8 in grupis – 18 ak/h

Õpetaja: Mari Kuli. Maril on täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust veidi enam kui 15 aastat. Keelt õpetab ta nii ülikooli regionaalses kolledžis kui kutseõppeasutuses. Lisaks annab ta inglise keele eratunde ning tõlgib. Maril on diplom pedagoogikas ja magistrikraad andragoogikas, nii et täiskasvanute koolitamine on talle südamelähedane. Samuti on südamelähedane inglise keel, mille süvendatud õppimisega on ta tegelenud oma esimesest koolipäevast alates (keeletase C1). Eriline huvi on Maril toetada täiskasvanud õppijaid nende teel ülikoolikraadini. Kuna tänapäevane teadustegevus ja akadeemiline õpe eeldavad väga head inglise keele oskust, võib mõnel innukal õppijal kujuneda koolitee just inglise keele oskuse tõttu oodatumast raskemaks ning stressirohkemaks. Üks konkreetselt koolis toimetulekule suunatud keelekursus aitab sel puhul imeliselt!