Haridus- ja Teaduministeeriumi toetusel viib Haapsalu Rahvaülikool läbi lastevanematele suunatud koolitusi, kus käsitletakse noorukite õpimotivatsiooni ja stressiga toimetuleku toetamist ning lapsevanema toetamist oma emotsioonidega toimetulekuks. Registreerimiseks kliki koolituse lingil.

Koolitused Haapsalus: Vanema toimetulek oma emotsioonidega – 19.11.2021 kl 17.30-20. Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – 3.12.2021 kl 17.30-20. Koolitus Palivere Põhikoolis: Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – 5.11.2021, kl 17.30-20. Koolitus Taebla Koolis: Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – 11.11.2021, kl 17.30-20

Koolitused Hiiumaal, Kärdla Gümnaasiumis: Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – 18.11.2021, kl 17.30-20, Nooruki õpimotivatsiooni toetamine – 09.12.2021, kl 17.30-20. Nooruki toetamine stressiga toimetulekul – 25.11.2021, 17.30-20. Vanema toimetulek oma emotsioonidega – 02.12.2021, kl 17.30-20.

Kõiki koolitusi viib läbi Mare Tereping, kes on pedagoogikamagister, koolitanud peamiselt haridusvaldkonnas; omab psühhodraama praktiseerija (CP) kvalifikatsiooni, individuaalse ja grupisupervisiooni läbiviija kogemust.

Lastevanemate koolituste sihtgrupp: Keerulistes oludes pered (paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered), kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.