Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

REGISTREERU KURSUSELE SIIN (Registreerudes kirjuta lahtrisse “märkused”, kuidas Sa sihtgruppi kuulud.)

Ootame koolitusele kõiki neid sihtrühma kuuluvaid täiskasvanuid, kes soovivad end paremini tundma õppida ning analüüsida ja arendada oma suhtlemise, probleemide lahendamise ja tulemusliku mõjutamise oskust, millest võiks tulu tõusta nii töö- kui eraelus. Viime koolituse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga ja see toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine ning valmisolek läbida terve kursus.

Tutvu õppekavaga: tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Õppe sisu:

 • Tööalaste probleemide analüüsimine, tõlgendamine ja lahenduste otsimine
 • Tulemuslik mõjutamine – erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus, praktiline argumenteerimine
 • Mina ja suhtlemine – enda ja teiste erinevuste tajumine, kontakti loomine ja heatahtlik suhtumine; minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises; selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel
 • Mina õppijana – edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine

Koolitusel kasutatakse mitmeid aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Toimumise aeg ja maht: See 40-tunnine kursus toimub reedeti ja ühel teisipäeval märts-mai: reeded 12.03, 19.03, 26.03, 9.04, 16.04 kell 13-16.15, teisipäev 20.04 ja reede 23.04 kell 10-15.30, reeded 30.04 ja 14.05 kell 13-16.15.

Toimumise koht: Koolitus algab veebikeskkonnas Zoom. Kui olukord seda võimaldab, kohtume koolituse teises pooles klassiruumis.

Koolituse sihtgrupp:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega inimesed
 • madala haridustasemega väikelastevanemad
 • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
 • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud
 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

KoolitajaMare Tereping. Mare kirjutab endast nõnda: “Olen põline haapsallane ja töötanud valdavalt hariduse valdkonnas. Pedagoogikamagister. Oman 20-aastast koolitajakogemust (Tallinna Ülikooli aasta koolitaja 2012). Rahulik ja tasakaalukas loomus, individuaalse- ja grupinõustamise kogemus ning grupiprotsesside juhtimise oskused toetavad tööd inimestega üksikult ja meeskonnas. Minu viimaste aastate õppe- ja loometegevuse põhisuunad on olnud õppeprotsessi arendamine ja juhtimine ning psühhodraama ja grupisupervisioon.”

REGISTREERU KURSUSELE SIIN (Registreerudes kirjuta lahtrisse “märkused”, kuidas Sa sihtgruppi kuulud.)