Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

REGISTREERU KURSUSELE SIIN (Registreerudes kirjuta lahtrisse “märkused”, kuidas Sa sihtgruppi kuulud.)

Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga ja toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Tutvu õppekavaga: tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Õppe sisu:

 • Tööalaste probleemide analüüsimine, tõlgendamine ja lahenduste otsimine
 • Tulemuslik mõjutamine – erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus, praktiline argumenteerimine
 • Mina ja suhtlemine – enda ja teiste erinevuste tajumine, kontakti loomine ja heatahtlik suhtumine; minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises; selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel
 • Mina õppijana – edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine

Koolitusel kasutatakse mitmeid aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Toimumise aeg ja maht: 16. ja 17. november, 26. november, 3. ja 4. detsember 2020. Iga õppepäev sisaldab 8 akadeemilist tundi, kokku 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Täpne ajakava:

Koolituspäev 16. novembril

10.00 – 11.30
11.45 – 13.15
13.15 – 14.15 lõuna
14.15 – 15.45
16.00 – 17.30

Koolituspäevad 17. ja 26. novembril ning 3. ja 4. detsembril:

9.00 – 10.30
10.45 – 12.15
12.15 – 13.15 lõuna
13.15 – 14.45
15.00 – 16.30

Koolituse sihtgrupp:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega inimesed
 • madala haridustasemega väikelastevanemad
 • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
 • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud
 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

KoolitajaMarju Koor Koolitaja on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ja töötanud viimased 14 aastat praktiseeriva psühholoogi ja koolitajana ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikoolis. Marjul on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6. Ta on välja töötanud ja läbi viinud koolitusi psühholoogia, suhtlemise ja konfliktilahendamise teemal nii õppejõududele, koolitajatele kui erasektori ettevõtetes meeskondadele. Samuti osalenud ja osalemas nõustajana meeskondade sisekonfliktide lahendamisel ja pingete maandamisel. Koolitaja lähtub oma töökogemusest, mistõttu on teemakäsitlused praktilised, näidetepõhised ja insipreerivad.

REGISTREERU KURSUSELE SIIN (Registreerudes kirjuta lahtrisse “märkused”, kuidas Sa sihtgruppi kuulud.)