Speak up: inglise keele vestluskursus B1-tasemel

REGISTREERU KURSUSELE SIIN

Oled inglise keelt varem küll õppinud, ent ometi jääb puudu suhtlusjulgusest? See, mida tahaksid öelda, torkab pähe alles siis, kui vestluspartner on juba eemaldunud? Ingliskeelseid sõnu on raske mälusopist õigel hetkel üles leida? Parim rohi on rohke ingliskeelse suhtluse praktiseerimine ja seda osalejatele sel lühikursusel pakumegi. Kursus on hüva võimalus turvalises keskkonnas ja asjatundliku õpetaja juhendamisel igapäevastel teemadel vestelda ja nendega seotud sõnavara meelde tuletada. Sekka ka loeme ja vahel kirjutamegi, ent põhirõhk on siiski suhtlusel. Lisaks kontakttundidele teeme veidi ka kodust tööd, et õpitut kinnistada.

Tutvu õppekavaga: Speak up: inglise keele vestluskursus B1-tasemel

Toimumise aeg ja maht: 01.06-22.06.2020, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18-19.30. Kokku 14 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd.

Toimumise keskkond: Zoom. Kui õppija on registreerunud ja õppemaksu tasunud, saadame talle 29. mail vajaliku lingi ja info Zoomi kohtumisega ühinemiseks ning esimesteks kohtumisteks vajalikud õppematerjalid. Seepärast jälgige registreerudes hoolega, et e-posti aadressi õigesti sisestate.

Teemad: inimesed ja suhted, hobid ja vaba aeg, töö, reisimine, kultuur, heaolu ja tervis, igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid

Meetodid: suuline vestlus, grupi- ja paaritöö, kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja sõnavaraharjutused, audiopäevik koduse tööna.

Hind: 74 eurot. Õppemaksu tasumise tähtaeg on 25.05.2020. Eraisikutel palume maksta kooli kontole, ettevõtjatel on võimalik maksta arvega (info kooli korralduses). Arve soov ja arve saaja rekvisiitide info palume lisada registreerumisel lahtrisse “Märkused”. Arvelduskonto: Haapsalu Rahvaülikool, EE751010220101466012, SEB

Õppijate arv grupis: 5-6.

KoolitajaMari Kald Mari on oma põhitööna täiskasvanutele inglise keelt õpetanud juba 2004. aastast alates. Lisaks juhendab ta vahel ka eesti keele õppijaid ja mõnikord tõlgib. Maril on inglise keele ja kultuuri erialal humanitaarteaduse bakalaureuse kraad Tallinna Ülikoolist ja samas on ta lõpetamas ka magistriõpinguid võõrkeeleõpetajana. Samuti on Marile omistatud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon, tase 6. Mari kirjutab õpetamisest nii: “Täiskasvanutega koos õppimine on minu jaos siiani põnev, arengut võimaldav, rikastav, tihti lõbus ja peaaegu alati häid emotsioone pakkuv. Proovin õpetamiseks leida ikka uusi võtteid ja püüan toimetada nõnda, et õppijad tunneksid end tunnis võimalikult vabalt ning et grupis valitseks õppimist toetav õhkkond.”

REGISTREERU KURSUSELE SIIN