Koolitus viiakse läbi koostöös Tartu Rahvaülikooliga ja toimub projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) raames. Koolitus on tasuta. Osalemiseks on vajalik sihtgruppi kuulumine. 

Tutvu õppekavaga: Vene keel A2 tase

Koolituse sihtgrupp:

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
  • vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
  • madala haridustasemega väikelastevanemad
  • madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed vanemaealised elanikud
  • igas vanuses majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel paraneb õppija esmane keeleoskus.

Toimumise aeg ja maht: 26.05-18.06 teisipäeviti ja neljapäeviti. 26.05-11.06 kell 17.30-20.45 + 16. ja 18.06 kell 17.30-20. Kokku 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub 10 iseseisva töö tundi.

Koolitaja: Tiiu Soostar.  Tiiu on lõpetanud 1984. aastal Tartu Ülikooli vene filoloogia, vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala. Tiiu on töötanud kogu oma elu vene keele õpetajana ja nende aastate jooksul on ta olnud kolm korda aasta õpetaja. Praegu õpetab ta vene keelt Läänemaa Ühisgümnaasiumis.

Grupp on täitunud. Soovi korral võib end ootenimekirja lisada SIIN, et saaksime teile kahta pakkuda, juhul kui keegi registreerunuist koolitusest esimese nädala jooksul loobub. Kui te siiski kohta ei saa, ootame teid vene keele koolitusele sügisel. Tegu on täpselt sama ja samadel tingimustel toimuva koolitusega. Täpse toimumisaja ja registreerumislingi lisame kooli kodulehele juuni alguses.