Euroopa Nõukogu keeleõppe tasemete kirjeldused

INGLISE KEELE KURSUSED

SOMMARKURSER I ESTNISKA 2018

TASUTA KOOLITUSED, mis on mõeldud vähe tasustatud ametikohtadel töötavatele madala haridustasemega inimestele; ƒmadala haridustasemega 55–64-aastastele hõivatutele ja majanduslikult mitteaktiivsetele elanikele, madala haridustasemega väikelastevanematele. 

Tasuta kursuste informatsioon: Liidia Taratuhhina, liidia.taratuhhina@hru.ee, tel 5520061