Missioon

Haapsalu Rahvaülikooli missioon on toetada üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete arengut luues paindlikke võimalusi osaleda koolitustel ning kursustel. Rahvaülikool teeb tihedat koostööd TLÜ Haapsalu kolledžiga, kelle ruumides toimub õppeöö ning Põhjamaade rahvaülikoolidega.

Haapsalu Rahvaülikool kuulub Eesti Rahvaülikoolide Liitu.

Visioon

Olla täiskasvanuhariduse valdkonnas kogukonna õppimisvajadusi arvestav, aktiivselt tegutsev, heatasemelist täiskasvanute täienduskoolitust ja kultuuritegevust pakkuv organisatsioon.

Põhiväärtused

  • Pühendumus
  • Avatus
  • Areng

Põhieesmärgid

Lääne regiooni vajadusest lähtuv heatasemelise täiskasvanute täiendushariduse pakkumine.

Õppimisvõimaluste laiendamine ja koostöö erinevate sidusrühmade vahel.

Organisatsiooni ja selle töötajate pidev areng.