Siin lehel on kuvatud ainult käimasolevad kursused. Toimunud kursused kustutatakse.

Tähe- ja numbrikombinatsioonid meie keelekursuste nimedes vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemile. Kursuse nimes sisalduv tase on see, mida loodame kursuse lõpuks saavutada. Keeleõppe tasemete kirjeldustega saad tutvuda siin. Oma keeletaseme määramisel on abiks ka enesehindamisskaala.

KEVADPOOLAASTA TOIMUVAD ja ALGAVAD KURSUSED – 17.01.-30.05.2024

INGLISE KEEL A1.1

INGLISE KEELE B1.1

INGLISE KEEL B2.1

AKVARELLMAALI KURSUS ALGAJATELE

REISIÕHTU: AHVENAMAA

REISIÕHTU: GOTLAND