Kodanikuks olemise ABC


Õpiringi eesmärgi saavutamisel on Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest suurenenud ning seeläbi on loodud eeldused ka kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Foto: Heli Kaldas

REGISTREERI KOGUKONNARINGI!

Tutvu kogukonnaringi kavaga!

Kogukonnaringis käsitletavate teemade avamiseks kutsume igal korral mõne külalise. Iga järgneva korra teema sisu täpsemaks käsitlemiseks saavad osalejad teha ettepanekuid, sh külalisesinejate osas.

  • Rahvusvahelisel tasandil: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?
  • Riiklikul tasandil: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus). 
  • Kohalikul tasandil: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada? 
  • Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas. 

Aeg ja maht: Neli kohtumist, neli akadeemilist tundi korraga. 27. september, 9. oktoober, 7. november, 20. november 2023. Kõik kohtumised toimuvad kl 17.00-20.15 (vahepeal on 15 min pausi).

Hind: Tasuta

Eestvedaja: Cynne Põldäär.