INGLISE KEEL A1.2 (11. veebruar – mai 2021)

INGLISE KEEL A2.1 (1. veebruar – mai 2021)

INGLISE KEEL A2.2 (3. veebruar – mai 2021)

INGLISE KEEL A2+ (2. veebruar – mai 2021)

INGLISE KEEL B1.1 (7. veebruar – mai 2021)

INGLISE KEELE SUHTLUSKURSUS B1-TASMEL (2. veebruar – mai 2021)

Tähe- ja numbrikombinatsioonid meie keelekursuste nimedes vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemile. Kursuse nimes sisalduv tase on see, mida loodame kursuse lõpuks saavutada. Keeleõppe tasemete kirjeldustega saad tutvuda siin. Oma keeletaseme määramisel võib abiks olla ka enesehindamisskaala.